Archive for the ‘Lãm Thúy’ Category

 
Thơ: Lãm Thúy
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link