Phòng tranh ảnh » Bờ sông sau cơn lũ

Posted: 24/12/2012 | Full size is 969 × 768 pixels

Bờ sông sau cơn lũ

Bờ sông sau cơn lũ – Trương Vũ
(tranh sơn dầu trên bố, 20×16 in., thực hiện năm 2010)

Đã đóng bình luận.