Phòng tranh ảnh » Đằng trước

Posted: 24/12/2012 | Full size is 965 × 768 pixels

Đằng trước

Đằng trước – Trương Vũ
(tranh sơn dầu trên bố, 20×16 in, thực hiện năm 2010)

Đã đóng bình luận.