Posts Tagged ‘Nguyễn Phúc Vĩnh Ba’

Thiếu Khanh

bia_tam_thanh_le_bac

Tâm Thành Lễ Bạc” của Nguyễn Phúc Vĩnh Ba, một nhà thơ ở đất Thần Kinh, là một tác phẩm dạng samizdat – La thanh đường tàng bản.

Cuốn sách 128 trang, gồm 16 bài viết theo lối cổ văn, từ cáo (tức tuyên cáo, tương tự Bình Ngô đại cáo), phú, hịch, văn tế, đến văn bia. Theo mục lục:

 1. Nhất thống sơn hà đại cáo
 2. Văn tế Vua Hàm Nghi
 3. Hịch cứu tế lương dân bị lũ lụt
 4. Văn tế âm hồn thất thủ kinh đô
 5. Văn bia khu tưởng niệm nhà lao An Nam
 6. Văn bia Cố Cả Leopold M. Cadiere
 7. Văn tế Nam Phong chủ bút Phạm Tiên sinh
 8. Văn tế Thac Gougah & Liên Khàng
 9. Phú bạn Vong niên
 10. Văn tế nạn nhân vụ sập cầu Cân Thơ
 11. Tân Mão tân niên phú
 12. Văn tế khóc vợ (viết cho bạn)
 13. Văn tế Nguyễn Tri Phương
 14. Quý Tỵ tân niên phú
 15. Điếu văn bạn học: anh Trần văn Kháng
 16. Văn tế tử sĩ Hoàng Sa

Giá trong sách có thêm hai thể văn “chiếu” và “biểu” nữa là “đủ bộ”. Sự vắng mặt của hai thể văn này cũng dễ hiểu: tác giả chẳng phải một học sĩ Viện Hàn Lâm chuyện soạn chiếu thư cho vua, mà cũng không đang sống trong thời quân chủ để có dịp dâng biểu lên vua về một việc gì đó. Nói chung, đây là các thể loại văn học (genres of literature) cổ điển mà bây giờ hầu như tuyệt chủng, ngoài số di sản quý giá đang dần dần trở thành… hóa thạch. Hiện nay có lẽ còn không bao nhiêu người, ngoài các nhà nghiên cứu cổ văn, thích thưởng thức lối văn biền ngẫu nhiều nhạc điệu rất thú vị này, mà người sáng tác (thành công) thể văn này trong cả nước dễ chừng còn ít hơn nữa – chắc là không đủ đếm trên đầu ngón tay. Sự xuất hiện một tác phẩm loại này là một điều ngạc nhiên lý thú.
(more…)