Posts Tagged ‘Noam Chomsky’

Đàm Trung Pháp
Kính tặng Giáo sư Nguyễn Khắc Kham trong dịp Lễ Mừng Thọ Bách Niên


Noam Chomsky

Năm nay (2007) xấp xỉ 80 tuổi, nhà lý thuyết ngữ pháp Noam Chomsky – với những kiến thức siêu phàm về luận lý, triết, và toán học – là một trong những bộ óc có nhiều ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta. Ông cũng là một trong số rất ít các khoa học gia mà công trình nghiên cứu được quần chúng quan tâm theo dõi.

Sau khi hoàn tất văn bằng tiến sĩ ngữ học tại Viện Đai Học Pennsylvania vào năm 1955, Chomsky bắt đầu dạy tại Viện Kỹ Thuật Massachusetts  (MIT). Ông được thăng giáo sư thực thụ năm 1961, và năm 1976 được nhận tước vị “Institute Professor”, tức là được gia nhập một hàng ngũ chọn lọc các đồng nghiệp mà đa số đã lãnh giải Nobel về các bộ môn khác nhau. Rất nhiều chuyên viên ngữ học thời danh khắp năm châu từng là học trò cũ của ông hoặc từng chịu ảnh hưởng sâu đậm của ông nên vẫn một lòng tiếp tục ngưỡng mộ và quảng bá những lý thuyết cũ cũng như mới của Chomsky.
(more…)