Ý nghĩa của em và biển

Posted: 07/04/2011 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương

1
chữ nhảy múa khắp thánh chương
tôi đọc bí tích vô danh
gió ngùn ngụt cháy
 

2
hòn cuội ném đi
 
trở về
với hai bóng lạ
 

3
hàng thùy dương tâm thần
kể lể chuyện tình với cồn hoang
 
từ đống vỏ sò
tôi moi ra
 
nỗi thèm khát dang dở
 

4
cát trắng
bắt nguồn nơi vú em
 
đổ trên mọi diện tích xúc cảm
 
lấp dần tôi
 

5
cỏ gai đâm nát môi chúng mình
 

6
hạnh phúc đi vớt rong bên ghềnh bão
 
bằng nẻo trăng mờ nào
vĩnh viễn xa nhau ?
 

7
tôi lên đường
 
kéo lê dưới chân
sợi xích của tim dài vô tận

Chân Phương
Nguồn: Ăn Mày Văn Chương

Đã đóng bình luận.