Dòng sông mùa Thu

Posted: 25/08/2011 in Âm Nhạc, Hư Vô, Mai Thiên Vân, Phạm Quang Ngọc, Thơ

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.