Archive for the ‘Mai Thiên Vân’ Category

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Dã Hạc
Nguồn: Dã Hạc gửi YouTube link

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Ý thơ: Nguyễn Nam An
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link