Có dấu chân người

Posted: 25/01/2012 in Âm Nhạc, Mai Thiên Vân, Nguyễn Nam An, Phù Chí Phát, Thơ

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Ý thơ: Nguyễn Nam An
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.