Archive for the ‘Phù Chí Phát’ Category

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Thường Quán
Hòa âm: Tuấn Khanh
Tiếng hát: Thái Quốc Uy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Trần Mộng Tú
Hòa âm: Tuấn Khanh
Tiếng hát: Duy Thủy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Ý thơ: Nguyễn Nam An
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Tiếng hát: Bích Vân (Trung tâm Asia)
Hòa âm: Vũ Tuấn Đức
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Tiếng hát: Y NguyênBé Phương
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Trần Trung Đạo
Tiếng hát: Đức Cường
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phù Chí Phát
Ca sĩ: Duy Thủy
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Nhạc: Phù Chí Phát
Trình bày: Duy Thủy
Hòa âm: Tuấn Khanh
Video clip: Trần Ai
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link