Archive for the ‘Bích Vân’ Category

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Tiếng hát: Bích Vân (Trung tâm Asia)
Hòa âm: Vũ Tuấn Đức
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link