Archive for the ‘Y Nguyên’ Category

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Tiếng hát: Y NguyênBé Phương
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link