Đối thoại bên tường

Posted: 29/12/2011 in Âm Nhạc, Bé Phương, Nguyễn Đức Tùng, Phù Chí Phát, Thơ, Y Nguyên

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Tiếng hát: Y NguyênBé Phương
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.