Archive for the ‘Thái Quốc Uy’ Category

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Thường Quán
Hòa âm: Tuấn Khanh
Tiếng hát: Thái Quốc Uy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube