Tàn mùa kịch

Posted: 25/04/2013 in Âm Nhạc, Phù Chí Phát, Thái Quốc Uy, Thơ, Thường Quán

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Thường Quán
Hòa âm: Tuấn Khanh
Tiếng hát: Thái Quốc Uy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.