Chiều ni ngoài nớ

Posted: 17/08/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Xuân Giang, Mai Thiên Vân

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Dã Hạc
Nguồn: Dã Hạc gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.