Archive for the ‘Hoàng Xuân Giang’ Category

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang; Tác giả trình bày
Thực hiện: Dã Hạc
Nguồn: Dã Hạc gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Dã Hạc
Nguồn: Dã Hạc gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Phối âm: Trần Quang Lộc
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link