Trái mồng tơi mầu tím

Posted: 12/11/2011 in Anh Dũng, Âm Nhạc, Giang Hữu Tuyên, Thơ, Văn Sơn Trường

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Giang Hữu Tuyên
Tiếng hát: Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.