Archive for the ‘Anh Dũng’ Category

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Giang Hữu Tuyên
Tiếng hát: Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link