Tìm nhau

Posted: 19/11/2011 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

Tìm nhau những mái đời xuôi ngược
Quen hơi châu thổ, nước quanh trời
Chân xưa làm dấu ngày qua lại
Em về tan hết nắng nhà tôi

Ngày em, mưa nói lời giông bão
Tay vói tình chung nát đá vàng
Còn tiếc chiều thơ đêm nguyệt lạc
Bóng sắc say người đã vội tan.

Tìm nhau dưới bóng cây sinh tử
Mưa ướt đen từng lá tử vi
Bóng mát đời nhau tàn nhỏ hẹp
Vai nghiêng còn chạm nỗi đau gầy

Tìm nhau rừng núi chưa yên phận
Còn xót hoa chiều hương lẻ loi
Buồn em sẽ lắng theo trầm tích
Hoá địa khai nằm giữa biển khơi

Tìm nhau còn lạnh vai hương lửa
Đâu biết mùa em đã muộn màng
Còn nghe sau tiếng cười nhan sắc
Là mãnh gương đời rơi vỡ tan…

Lâm Hảo Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.