Lời ru cuối cùng

Posted: 25/11/2011 in Ánh Tuyết, Âm Nhạc, Hà Việt Hùng, Thơ, Đặng Thị Thanh Hương

Thơ: Đặng Thị Thanh Hương; Nhạc: Hà Việt Hùng; Tiếng hát: Ánh TuyếtNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file.

Đã đóng bình luận.