Niệm khúc từ qui

Posted: 04/01/2012 in Âm Nhạc, Phong Thu, Tùng Nguyên

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Phong Thu
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hy Văn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.