Xuân vọng | Vá cờ

Posted: 04/01/2012 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

Xuân vọng

Bay bay cánh diều
gió chiều thu muộn
Hoa nở cánh yêu
Dập dìu bướm lượn

Em buông tay thả
Diều lảo đảo bay
Bướm hoa rời rã
Tàn tạ bờ mây
Rơi mưa tầm tã
Cánh diều đứt dây

Ôm diều khóc hận
Hận cách ngăn sông
Bên kia tả ngạn
Hữu ngạn chung dòng

Có người khách lạ
Nối nhịp cầu xưa
Nhịp cầu nghiệt ngã
Phơi xác nắng mưa
Tả ngạn đổi mùa
Máu xương mục rã

Nối sợi dây diều
Nối niềm hy vọng
Em thả cánh yêu
Bướm hoa rung động
Bay bay xuân vọng
bay bay xuân đời

 

Vá cờ

Cảm tác ảnh Vá Cờ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Sương phụ ngồi vá cờ
Mắt mơ về cố xứ
Cắn cọng chỉ nát môi
Máu hòa ba sọc đỏ

Trần Văn Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.