Archive for the ‘Phong Thu’ Category

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Thơ: Trần Trung Đạo
Tiếng hát: Phong Thu
Hòa âm: Paul Việt
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Thanh ChiPhong Thu
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Phong Thu
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hy Văn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link