Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

Posted: 12/02/2012 in Âm Nhạc, Phong Thu, Tùng Nguyên, Thơ, Trần Trung Đạo

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Thơ: Trần Trung Đạo
Tiếng hát: Phong Thu
Hòa âm: Paul Việt
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.