Giấc mơ tháng Chạp

Posted: 14/01/2012 in Âm Nhạc, Phó Ngọc Văn, Quỳnh Lan, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phó Ngọc Văn
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.