Huế, một lời hẹn chưa thành

Posted: 15/01/2012 in Hồng Vân, Ngâm Thơ, Thơ, Trần Kiêu Bạc

Trần Kiêu Bạc

Hồng Vân diễn ngâm

Chưa về thăm được đâu Huế ơi!
Huế của ai, nào phải của tôi
Sắc tím Huế thương rơi vào mắt
Tôi gom tím lại, nhớ một đời

Chưa về thăm được thơ trên nón
Không đủ che ngang cụm tóc thề
Trông chiếc eo thon đùa nghịch gió
Lòng buồn theo tiếng guốc ai đi

Chưa về thăm được Huế mưa rơi
Dốc Phú Cam xưa ướt tóc người
Nước xuống Kim Long như trôi ngược
Một trời Hương Thủy khóc chia phôi

Chưa về thăm được Huế mộng mơ
Tiếng sóng sông Hương dội xuống đò
Lắng câu hò Huế lòng ốt dột
Chạnh lòng lữ khách, lạnh lòng O

Nhớ lắm, chưa về thăm Huế được
Đừng nghĩ tình quê hết mặn rồi
Mai mốt về ôm lòng đất Huế
Mượn Huế ai làm Huế của tôi.

Trần Kiêu Bạc
Nguồn: Tác giả gửi thơ và mp3 file

Đã đóng bình luận.