Tình khúc cho nhau

Posted: 19/01/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Thảo, Văn Sơn Trường

Nhạc và lời: Văn Sơn Trường; Tiếng hát: Nguyên ThảoVăn Sơn Trường
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.