Archive for the ‘Nguyễn Thảo’ Category

Em chị

Posted: 10/07/2013 in Âm Nhạc, Ngu Yên, Nguyễn Thảo

Ngu Yên

thieu_phu_hoang_hon

Nhạc và lời: Ngu Yên; Hòa âm: Lý Giai Niên; Tiếng hát: Nguyễn Thảo
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Ngu Yên

giac_mo_tim_chiem_bao

Nhạc và lời: Ngu Yên; Hòa âm: Lý Giai Niên; Tiếng hát: Nguyễn Thảo
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, ảnh và âm bản mp3.

Nhạc và lời: Văn Sơn Trường; Tiếng hát: Nguyên ThảoVăn Sơn Trường
Nguồn: Tác giả gửi