Ngày Xuân thơ Xuân

Posted: 18/01/2012 in Nhiều tác giả, Thơ, Trần Thị LaiHồng, Võ Đình

Trần Thị LaiHồngVõ Đình dịch thơ nhiều tác giả

Bái Mai Hoa

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa
(Cao Bá Quát)

Lạy Hoa Mai

Mười năm luân lạc tìm gươm cũ
Một đời cùng cúi lạy hoa Mai
(Trần thị LaiHồng)

Xuân Cảnh

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi
(Phật hoàng Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Thiền sư)

Cảnh Xuân

Liễu mướt hoa nồng chim vọng ca
Mây trôi in bóng trước hiên tà
Khách vô thế sự thôi không hỏi
Chỉ tựa lan can ngắm cỏ hoa
(Võ Đình)

Thân Tâm

Tâm vi thiên địa tiền
Thân vi thiên địa hậu
Thân tâm thiên địa nội
Tuần hoàn vô cùng kỷ
(Tịch Truyền)

Thân Tâm

Tâm có trước đất trời
Thân có sau trời đất
Đất trời bọc thân tâm
Xoay vần bao giờ mất
(Võ Đình)

Thị Đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy, vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô
(Thiền sư Vạn hạnh)

Dạy học trò

Thân như ánh chớp, có rồi không
Xuân hoa cỏ mọc, chết thu đông
Mặc đời suy thịnh đừng lo sợ
Suy thịnh, sương đầu ngọn cỏ bồng
(Võ Đình dạy LaiHồng)

Mạn Đề

Kỳ cựu thông thông khí
Kỳ tân đắc đắc lai
Khả liên kỳ lộ thượng
Tương kiến hữu trần ai
(Đào Tấn, Tiên Nghiêm Mộng Mai)

Tản mạn

Cũ vừa vội vội đi
Mới đã gấp gấp tới
Ngả ba đường bỡ ngỡ
Nhìn nhau lấm bụi đời
(Trần thị LaiHồng)

Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng

Tì hổ thiên môn túc
Y quan thất phầm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong
(Phật hoàng Trần Nhân Tông)

Ngày Xuân Thăm Chiêu Lăng1

Trang nghiêm nghìn cửa hùm
Áo mão cân đai rợp một vùng
Bạc đầu lính cũ nhớ
Nhắc nhở chuyện Nguyên Phong2
(Trần thị LaiHồng)

[1] Chiêu Lăng: Lăng Thái Thượng hoàng Trần Thái Tông
[2] Chuyện Nguyên Phong: Chuyện đời Trần Thái Tông khởi nghiệp gian nan vất vả

Xuân vãn

Thụy khải khởi song phi
Bất tri Xuân dĩ quy
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi
(Phật hoàng Trần Nhân Tông)

Xuân về
Thức giấc mở toang cửa
Chẳng hay Xuân đã về
Ngắm nhìn đôi bướm trắng
Tung tăng vờn vờn hoa
(Trần thị LaiHồng)

Sắc Không

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất Xuân tâm sự bách hoa trung
Như kim khám phá Đông Hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng
(Phật Hoàng Trần Nhân Tông)

Có Không

Niên thiếu chưa từng lẽ có không
Xuân về hoa rộ nở trong lòng
Chúa Xuân nay rõ nhìn quen mặt
Trải mảnh bồ đoàn ngắm hoa buông…
(Trần thị LaiHồng)

Xuân Mai

Cộng chỉ Mai hoa báo tiểu tức
Xuân tằng hà đáo dị hương nhân !
(Nguyễn Du)

Mai mùa Xuân

Hoa Mai cùng báo tin Xuân
Đất khách nào biết có Xuân lại về !!!!!!
(Trần thị LaiHồng)

Trần Thị LaiHồngVõ Đình dịch thơ nhiều tác giả
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và hình

Đã đóng bình luận.