Archive for the ‘Võ Đình’ Category

Thiền sư Hương Hải (1617-1715)
Võ Đình (1933-2009) dịch và minh họa

Nhạn ảnh

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm

(Thiền sư Hương Hải)

Nhạn và Bóng

Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm

(more…)

Trần Thị LaiHồngVõ Đình dịch thơ nhiều tác giả

Bái Mai Hoa

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa
(Cao Bá Quát)

Lạy Hoa Mai

Mười năm luân lạc tìm gươm cũ
Một đời cùng cúi lạy hoa Mai
(Trần thị LaiHồng)
(more…)