Xuân ca

Posted: 28/01/2012 in Âm Nhạc, Nguyên Phan, Thùy An, Thơ, Tưởng Dung

 
Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Nguyên Phan
Tiếng hát: Thùy An
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.