Archive for the ‘Nguyên Phan’ Category

 
Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Nguyên Phan
Hòa âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Chốn xưa

Mưa xa nguồn, mưa rơi miên man
Có về qua chốn cũ biệt ngàn
Tôi đứng bên kia đời biển động
Nghe chập chùng nỗi nhớ mênh mông!
(more…)

 
Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Nguyên Phan
Tiếng hát: Thùy An
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link