Trĩu nặng gánh đời

Posted: 10/02/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Thu Hà, Phong Lan, Thái Hòa, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Vĩnh ĐiệnNguyễn Thu Hà
Tiếng hát: Phong LanThái Hòa
Hòa âm: Ns Kiên Thanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.