Archive for the ‘Phong Lan’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Vĩnh ĐiệnNguyễn Thu Hà
Tiếng hát: Phong LanThái Hòa
Hòa âm: Ns Kiên Thanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Lữ Quỳnh
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Phong Lan
Hòa âm: Kiên Thanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link