Bình Dương quê tôi

Posted: 25/02/2012 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Miên Thảo, Phan Ni Tấn, Thơ

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Miên Thảo
Hòa âm: Trần Lê Quang
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.