Gửi cố nhân | Gửi Như Hạnh | Gửi Đinh Cường

Posted: 26/02/2012 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương


Tĩnh vật ly cà phê (sơn dầu trên bố 14 x 14 in) – Đinh Cường

Gửi cố nhân

Trên nẻo dương cầm lạnh,
Cuối lối thủy mặc phai,
Tôi – thất tán hình hài
Em – hoá làm huyền thoại

Tặng phẩm xưa chưa mở,
Ảo ảnh của thiên thai…
Bây giờ râu tóc bạc !
Thịt xương này cho ai ?

 

Gửi Như Hạnh

Gió lật tờ kinh cũ,
Chim vụt lượn ngang đồi,
Không bạn hiền, không rượu,
Nằm queo ngóng lá rơi.

Cây nhạt bóng cuối trời,
Hoen mờ dòng thư pháp.
Vang vọng khắp tà huy,
Nhịp buồn tim trống hoát…

 

Gửi Đinh Cường

Những chiều xám lạnh,
À ơi còi tàu…
Trên trang ướt dột,
Chữ buồn tìm nhau.

Lá vàng lá nâu,
Mộng thực úa màu,
Hành trình dang dở,
Ga nhỏ địa cầu…

Những chiều xám lạnh,
À ơi còi tàu…
Từ Thức tự sát,
Lưu Nguyễn về đâu?

Chân Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.