La vie en rose – L’amour est bleu

Posted: 14/03/2012 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương
(bài thất ngôn đón Xuân 2012)


Man Smoking a Pipe – Maurice de Vlaminck

Cối tẩu đã thông, khói thuốc cay…
Nàng Xuân chấp chới trên đường bay.

Cỏ cây thức giấc đơm chồi lộc,
Vạn vật nghêu ngao hát tiếng Tây.

Âu biển vờn nhau trong gió sớm,
Vịt trời thao diễn giữa trời mây.

Ước gì trẻ lại vài mươi tuổi,
Tôi sẽ mời em tắm nắng mai !

Chân Phương
Nguồn: Tác giả gửi

* Bạn đọc có thể tìm nghe trên You Tube hai nhạc khúc Pháp bất hủ được nhiều danh ca trình diễn này.

La vie en rose – Edith Piaf
L’amour est bleu – Vicky Leandro

Đã đóng bình luận.