Bạn

Posted: 30/03/2012 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng

quanh ta là mấy cội tùng
trăng treo cành biếc
suối đàn dưới khe
tựa vai đá
ngủ giấc mê
la đà một khóm trúc che nụ cười

bạn vàng
hỏi được mấy ai ?

mây hồng
chớm rạng chân trời
trăng
còn lưu luyến chưa rời nét mi
tình ca
đàn suối thầm thì
rong rêu thủ thỉ
vỗ về đá xanh
sương đêm
đọng ngọc trên cành
thương trăng
bịn rịn long lanh giọt dài

nụ đào
hé nhẹ cánh môi
uống tơ trăng bạc
vừa rơi vào lòng
long lanh
ngọc điểm ánh hồng
vườn xanh
chen bóng cội tùng mông lung

nghiêng mình
soi giọt sương trong
thấy càn khôn hẹp một vòng tử sinh

Trần Thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.