Tình Thu

Posted: 04/04/2012 in Kim Vui, Thơ

Kim Vui

Trăng cuối mùa thu mình em thôi
Nửa trăng đã khuyết một bên rồi
Nửa trăng còn lại nghiêng bóng lẻ
Em mỏi mòn theo tháng năm trôi

Em vẫn chờ anh như đêm nay
Sương thu thấm giọt lạnh vai gầy
Thoáng chiếc lá rơi vào khoảng lặng
Mơ cánh tay nào ôm lấy vai

Gió thổi vội vàng đổ lá rơi
Em vội vàng nên mất anh rồi
Bao lâu vắng bóng bên thềm cũ
Có biết ai buồn trông bóng ai

Thu đã đi về mặc thời gian
Vàng theo lá úa chuyển phai tàn
Tiếc thương cho mỗi mùa thu vắng
Quên mất đời mình đã dở dang

Khuyết một vầng trăng giữa đêm thâu
Nửa trăng còn lại về nơi đâu
Cho em nửa mảnh trăng vàng cũ
Đổi cả ngàn thu để có nhau

Kim Vui
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.