Tình yêu của tôi…một thời Đà Nẵng

Posted: 05/04/2012 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ, Trần Lê Quang

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm và hát: Trần Lê Quang
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.