Hỏi tôi còn nhớ?

Posted: 08/04/2012 in Nguyên Nghĩa, Thơ

Nguyên Nghĩa

hỏi tôi còn nhớ em xưa
thuở em mười sáu tôi vừa thanh niên
lòng em giấy trắng trinh nguyên
tôi cây bút mực bỏ quên đâu rồi
viết chì ai xóa của tôi
mấy câu bồng bột mở lời run run

hỏi tôi còn nhớ em không
khi em mười tám lấy chồng sinh con
tôi quen bờ bụi chiến trường
lâu dần quên hỏi em còn chờ không
thư tình ai gửi mà mong
thủy chung là chuyện ở trong sách Tàu

gặp tôi còn “hello” sao
tôi quên không mở miệng chào lại em.

Nguyên Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.