Người bỏ tôi đi

Posted: 10/04/2012 in Anh Thư, Âm Nhạc, Kim Thành, Tùng Nguyên, Thơ

 
Nhạc: Tùng Nguyên
Thơ: Kim Thành
Hòa âm: Paul Việt
Ca sĩ: Anh Thư
Thực hiện: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.