Tháng Tư uất hận

Posted: 22/04/2012 in Khiếu Long, Thơ
Thẻ:

Khiếu Long

Mày một ly
Uống vơi niềm uất hận
Tao một ly
Uống mà giận đất trời
Tháng Tư mình mất cuộc đời
Ngày buông tay súng chơi vơi hận cuồng

Trời quê hương chợt nhuốm buồn
Một đời chinh chiến hào truông biên thuỳ
Đời ta sống chết xá gì
Thương quê hương buổi từ ly đoạ đày
Chiều nay đất khách mưa bay
Em còn mòn mỏi tháng ngày đợi trông

Rồi từ đó làm thân viễn xứ
Mất ngưòi tình mất cả quê hương
Những đêm gió lạnh bên đưòng
Nhớ quê hương đến mắt vương lệ trào

Nhớ đêm nằm dưới chiến hào
Nhớ bạn bè cũ phương nao bây giờ
Mày nằm huyệt lạnh chơ vơ
Tao thân lưu lạc bao giờ gặp đây

Hận thù ngút tận trời mây
Tim ta rỉ máu tháng ngày đớn đau
Tìm nhau ngày tháng mai sau
Mình cùng về dựng lại màu cờ xưa

Khiếu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.