Tháng Tư và Trần Hòa Bình

Posted: 23/04/2012 in Thơ, Trần Văn Sơn
Thẻ:

Trần Văn Sơn

Tháng tư con chào đời
Di tản thuyền thay nôi
Con nằm ôm vú mẹ
Biển động mưa đầy trời

Con mười lăm ngày tuổi
Sốt cao sẩy đầy người
Con nằm thoi thóp thở
Thuốc chữa bầu sửa tươi

Ấp yêu vòng tay mẹ
Lớn khôn ngàn trùng vây
Gầm cầu thương xó chợ
Chiếu rách thương vòm cây

Mẹ mơ ngày đoàn tụ
Dưới mái nhà thân yêu
Bên chồng con cha mẹ
Bên bếp hồng cơm rau

Ba mơ ngày yên giặc
Đặt tên con HÒA BÌNH
Hòa bình đâu chẳng thấy
Thấy khổ sai nhục hình

Khoảnh khắc 37 năm
Con thành công dân MỸ
Khốn khó bỏ sau lưng
Miền viễn tây hùng vỹ

Các con ngày mỗi lớn
Sống cuộc đời thảnh thơi
Nhớ tháng tư tang tóc
Di tản thuyền thay nôi

Ba mẹ ngày mỗi già
Theo nội ngoại không xa
Con còn một TỔ QUỐC
Bên kia giải ngân hà

Nhớ lời ba mẹ dặn
Sống phải biết cội nguồn
Con da vàng máu đỏ
Sửa mẹ nuôi lớn khôn

Nhớ lời ba mẹ dặn
Nhân loại một mái nhà
Gia tài con sẽ nhận
Sống TÂM ĐẠO mẹ cha

Trần Văn Sơn
Đường Trúc Thư Trang, 4/2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.