Đòi phận làm người

Posted: 27/04/2012 in Thơ, Trần Thiên Thị

Trần Thiên Thị

giành đi giật lại
cũng chỉ một mảnh đất này thôi
chỉ có những người nông dân là đổ mô hôi và máu
vẽ nên những ngọn cờ
nhưng ngọn cờ muôn đời phất phới trong bàn tay kẻ khác

chỉ có người nông dân là muôn đời thất trận
trong tất cả các cuộc chiến tranh
là những người đi hàng đầu trong đoàn quân
vĩnh viễn ở lại chiến trường
hoặc trở về với một nửa
đất là món quà của triệu triệu giấc mơ

Những đoàn quân mới sẽ ra đời
cho một một cuộc chiến mới
cái người ta mang ra trả công không có gì ngoài đất
những mãnh đất không hề sinh sôi
mà giằng lại từ bàn tay kẻ khác

em nói với tôi
rằng em đã khóc
giọt nước mắt hôm nay và cả ngàn năm trước
sẽ chung một dòng chảy mãi không thôi
khóc cho những con thiêu thân
đòi phận làm người

Trần Thiên Thị
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.