Chiều đông hiu quạnh

Posted: 29/04/2012 in Âm Nhạc, Bùi Thạch Trường Sơn, Chân Phương

 
Nhạc và lời: Chân Phương
Phối âm: Nguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Bùi Thạch Trường Sơn
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.