Vì quá yêu em

Posted: 29/04/2012 in Phạm Đức Nhì, Thơ

Phạm Đức Nhì


Thiếu phụ quàng khăn xanh – Lê Phổ

Một số người sợ bạo lực cường quyền
không dám nói những điều muốn nói
không dám làm những điều muốn làm
họ mất tự do
do áp lực từ thế giới bên ngoài

rất nhiềư người ngây ngô làm nô lệ
cho một “kẻ xa lạ” (1)
đã chiếm hữu thân xác mình
làm chủ cuộc đời mình
nên dù sống dưới chế độ tự do
họ vẫn mất tự do
thứ tự do trong tâm hồn
tự do nội tại (2)

một số bậc tu hành
đã trói gô “kẻ xa lạ”
trói gô bản ngã
và treo lên thập tự giá
đóng đinh cho đến chết
(những truyền thống đạo đức, lễ giáo
những lợi, những danh…)
để giành lại tự do
trong mỗi suy nghĩ
mỗi hơi thở
mỗi lời nói
mỗi cử động

……….

họ hành thiền
sống tự tại an nhiên
từng bước thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử

riêng anh
đã nhận diện được “kẻ xa lạ”
thấy được bản ngã
đã treo nó lên thập tự giá
nhưng vẫn chưa nỡ đóng đinh

dẫu đường dẫn đến cõi tự tại an nhiên
có dài thêm mấy năm
hết cả cuộc đời này
hay thêm vài kiếp nữa
anh vẫn cam lòng chờ
để tròn duyên, tròn nợ
với tình em

Phạm Đức Nhì
Nguồn: Tác giả gửi

(1) Kẻ Xa Lạ (Albert Camus)
(2) Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng (Krishnamurti)

Đã đóng bình luận.