Bất chợt | One-Way traffic blues

Posted: 01/05/2012 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương

Bất chợt

lại chiều thứ sáu

mây lạc loài khắp trời
xe cộ tứ tán mọi nơi

gió đầu xuân sao buốt lạnh?

địa cầu chằng chịt các đường ray
đoàn tàu nhân loại kéo nhau đi

chen chúc bao tỉ số phận
như những lá bài vô trật tự

thế mà đêm nay
bất chợt —

em
đầm cơ

lại nằm
úp mặt trên tôi

 

One-Way traffic blues

gần một giờ sáng
mưa giông lập xuân

gần hai giờ sáng
xa lộ ướt trơn

gần ba giờ sáng
phóng về Boston

gần bốn giờ sáng
em tôi cô đơn

gần năm giờ sáng
kiếp buồn di dân

gần sáu giờ sáng
Hoa Kỳ trở giấc

gần bảy giờ sáng
ca mới bắt đầu

* * *
highway expressway
váng vất tay lái

runway freeway
chóng mặt vòng quay

this way ?
that way ?

bánh xe ẩn dụ
lăn hoàilăn hoài

April 25, 2012
Chân Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.