Dường như đã chông chênh

Posted: 09/05/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hư Vô, Lê Phú, Thơ

 
Nhạc: Lê Phú
Thơ: Hư Vô
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Hư Vô gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.